Rada projektu

1.Arkadiusz Jońca Przewodniczący Stowarzyszenia Nasza Inicjatywa

2.Waldemar Nowakowski Prezes Zarządu Polskiej Izby Handlu

3.Anna Tylkowska Prezez Zarządu WSS Społem Śródmieście

 

Zespół projektowy

FUNKCJA IMIĘ I NAZWISKO
Koordynator Dagmara Staniszewska
Koordynator merytoryczny Beata Buchelt
Asystent Arkadiusz Jońca
Asystent Paulina Kacperska
Sp. ds. monitoringu i ewaluacji Iwona Rowińska
Sp. ds. upowszechniania Joanna Chilicka
Sp. ds. badań Katarzyna Bator
Ekspert Małgorzata Mizielska
Ekspert Maciej Ptaszyński
Ekspert Bogdan Socha
Ekspert Mirosław Jońca