Produkty projektu

Produkty projektu po pierwszym etapie realizacji (klinkij łącze, aby otworzyć dokument):

 

 


Wypracowywane rozwiązanie będzie kwintesencją nowoczesnych praktyk stosowanych wobec pracowników o wysokich kwalifikacjach (pracowników utalentowanych, pracowników wiedzy) stosowanych w praktykach ZZL dużych organizacji, zarówno działających na europejskim (adaptacja rozwiązań włoskich), jak i krajowym rynku pracy.

Rozwiązania zostaną zastosowane w projekcie w sektorze handlu MSP i dostosowane do specyfiki pracowników Kobiet 50+ o niskich kwalifikacjach.

Produkt Finalny w składać się będzie ze Strategii Zarządzania Talentami Wiedzy Kobiety 50+ oraz 4 PP, która ma zawierać:

1. Narzędzia do analizy/oceny potencjału prac.

2. Pakiet rozwoju Talentów Wiedzy K50+

3. Narzędzia retencji pracowników Talentów Wiedzy K50+

4. Modele szkoleniowe dla UŻ i ODB oraz mat. szkol. dla UŻ i ODB wraz z platformą e-learningową.