Adresaci projektu

UŻYTKOWNICY

(kto ma docelowo skorzystać/ wykorzystać w praktyce/ wdrożyć wypracowane rozwiązania?)

Rozwiązanie dedykowane jest Przedsiębiorcom sektora MSP sekcji handlu.

ODBIORCY

(czyj problem ma rozwiązać wypracowane rozwiązanie, czyja sytuacja się poprawi w efekcie wdrożenia wypracowanego rozwiązania?)

Odbiorcami są pracownicy sektora handlu MSP: Kobiety 50+ oraz pracownicy 35- (pracownicy szeregowi o niskich kompetencjach).

Rozwiązanie dedykowane jest sektorowi MSP sekcji handlu, który ma szczególne znaczenie z punktu widzenia powstawania nowych miejsc pracy. Odbiorców podejmowanych działań stanowią pracownicy sektora handlu MSP: K50+ oraz prac. 35-; prac. szeregowi o niskich kompetencjach. Wybór grupy docelowej UŻ i ODB Kobiety 50+, prac. o niskich kwalifikacjach zawodowych wynikał z diagnozy problemu oraz konsultacji z partnerami i podyktowany został wskaźnikami problemu dla woj. maz

Wypracowane w ramach proj. PF i PP są dedykowane kobietom (kryterium strategiczne) – prac. 50+ MSP sektora handlu ale z powodzeniem mogą być stosowane do innych sektorów: usługi, przemysł, etc., rozwiązania mogą być również dostosowane do potrzeb dużych przedsiębiorstw, po adaptacji mogą również służyć poprawie wykorzystania potencjału M50+.