Upowszechnianie

ETAP UPOWSZECHNIANIA I MAISTERAMINGU

1.10.2012/ 1.10.2014 – 30.04.2015 - upowszechnianie i włączenie do polityki wypracowanego produktu/ rozwiązania

Za realizację zadań związanych z upowszechnianiem i mainstreamingiem odpowiedzialny jest partner projektu Polska Izba Handlu.

Na etapie badań oraz fazie testowania działania prowadzone będą:

  • podczas: spotkań informacyjnych i badań, wyjazdów studyjnych oraz rekrutacji i szkoleń UŻ (kadra zarządzająca   działy HR MSP) i ODB (pracownicy: kobiety 50+), konferencji informacyjnej dla mediów i decydent
  • poprzez: opracowanie, publikacje i kolportaż Informatorów o Projekcie/200szt. i o PF /200szt. i 1000szt.

Koncentracja działań upowszechniających oraz włączenie działań mainstreamingowych nastąpi w końcowej fazie projektu.

  • działania kierowane będą głównie do grup potencjalnych Użytkowników / MSP na terenie Mazowsza
  • Celem działań będzie przekazanie wiedzy i narzędzi potrzebnych do podjęcia efektywnych działań HR na rzecz utrzymania aktywności zawodowej Kobiet 50+.

Mainstreaming horyzontalny - kierowany będzie do gremiów opiniodawczych w obszarze praktyki życia gospodarczego: MSP, KIG, PIH oraz „centrów wiedzy” – uczelnie wyższe.

M. wertykalny - podjęcie działań lobbingowych (spotkania i kolportaż wydawnictwa) mających na celu dokonanie zmian ustawowych dotyczących: idei flexicurity oraz elastycznych form pracy związanych z praktyką PF, działania prowadzone będą w ścisłej współpracy z ST i kierowane do decydentów na szczeblu:

                - krajowym: m.in.: posłowie i eksperci - członkowie sejmowych komisji ds. gospodarki, polityki społecznej i rodziny oraz ustawodawczej, przedstawiciele MPiPS;

                - krajowym i regionalnym: związanym z uwzględnieniem wsparcia na rozwój kadr HR w MSP w krajowych i regionalnych programach operacyjnych.

Główne działania w tej fazie to:

  • kampania bilbordowa

                cel kampanii: przełamanie stereotypu braku korzyści z zatrudniania Kobiet 50+

  • 5 konferencji z udziałem: Użytkowników, środowisk opiniotwórczych oraz decydentów a także UŻ i ODB biorących udział w testowaniu (promocja dobrych praktyk).

                W każdym bloku przewidziano udział ok. 80 os. z MSP oraz ok. 20 os. z gremiów opiniodawczych i decydentów = 500 os.; przedstawienie PF z PP

  • 5 szkoleń dla UŻ z PF i PP, dobre praktyki
  • ogłoszenie konkursu/ rankingu na Pracodawcę przyjaznego Kobietom 50+ (patronat Wojewoda Mazowiecki i WUP) dla MSP biorących udział w szkoleniach (nagroda: udział w kampanii bilbordowej)
  • platforma e-learningowa/ równy dostęp do wsparcia.

               O sukcesie działań będzie stanowiło wyposażenie 50 MSP w narzędzie pozwalające utrzymać aktywność zawodową Kobiet 50+