Testowanie

ETAP TESTOWANIA

 

1.07.2013 – 30.09.2014 - opracowanie ostatecznej wersji produktu / rozwiązania, walidacja produktu (ocena użyteczności/ przydatności produktu)

 

Za realizację tego etapu odpowiedzialny będzie Partner projektu SPOŁEM WSS Śródmieście.

 

Etap poświęcony testowaniu w praktyce MSP wypracowanego w I Etapie Produktu finalnego oraz wypracowaniu jego ostatecznej wersji

 

 • rozpoczynamy od zaproszenia MSP do udziału w testowaniu (spotkania informacyjne, testujemy u 5 MSP)
 • rekrutujemy uczestników testowania (kadra i HR MSP oraz pracownicy – kobiety 50+)
 • szkolimy kadry i HR MSP z naszego Produktu Finalnego – tak aby mogli go wdrożyć u siebie firmie
 • szkolimy pracowników – kobiety 50+

 

Na bieżąco monitorujemy testowanie: szkolenia, śledzimy efektywność działań (wizyty studyjne)

 

 • W oparciu o wyniki ewaluacji i monitoringu udoskonalamy nasz Produkt Finalny (EGR)
 • Realizujemy działania upowszechniające.
 • Efektem końcowym prac jest opracowanie ostatecznej wersji Produktu Finalnego.

 

Wdrożenie i testowanie PF i PP w MSP obejmuje:

 

 • Analizę potencjału prac. - wskazanie grupy tzw. prac. wiedzy i/lub pracowników kreatywnych
 • Wybór prac. mogących pełnić rolę mentorów i trenerów wewnętrznych (Talenty Wiedzy);
 • Objęcie wybranych prac. programem przygotowującym do pełnienia funkcji mentorów i trenerów wewnętrznych (szk) przy jednoczesnym dopasowaniu innych warunków zatrudnienia „szytych na miarę” potrzeb K 50+ w sektorze handlu;
 • Przejęcie przez przygotowanych prac. 50+ roli mentorów i trenerów (intermentoring – udział prac 35-)