Badania

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami przeprowadzonych przez nas badań (kliknij odnośnik, aby otworzyć dokument):

 

 


 

ETAP BADAWCZY

1.10.2012 – 30.06.2013 - opracowanie wstępnej wersji produktu / rozwiązania, ocena Strategii Wdrażania projektu

Za tę część zadania odpowiedzialny jest Partner Lider projektu, Stowarzyszenie Nasza Inicjatywa.

Diagnoza problemu i badania

Etap poświęcony pogłębieniu diagnozy problemu:

  • prowadzimy badania studyjne (spotkania EGR), desk research, badania w MSP – wywiady, badania ilościowe, etc.;
  • analizujemy rozwiązania włoskie staramy się je zaimplementować do rozwiązań w naszym Produkcie
  • realizujemy pierwsze działania upowszechniające

Efektem końcowym prac jest opracowanie wstępnej wersji Produktu Finalnego / rozwiązania

Diagnoza i analiza problemu zostanie przeprowadzona w oparciu o badania studyjne (EGR) i desk research oraz badania pilotażowe (5MSP) i badania właściwe: jakościowe (10MSP) i ilościowe (ok. 500 UŻ i ODB). B ukierunkowane są na rozpoznanie i analizę problemów i potrzeb ODB–prac. K50+ i prac.35-, w kontekście wykorzystania potencjału gr. oraz kompetencji i gotowości UŻ-prac. HR i Zarządów MSP do wdrożenia strategii ZZL wykorzystującej potencjał i aktywizującej prac. K50+. Zasadność ich wykonania uzasadnia brak rzetelnych badań dotyczących postrzegania i wykorzystania potencjału prac. K50+ przez Zarządy i HR MSP.

Badania zostaną przeprowadzone w MSP na obszarze województwa mazowieckiego.

W ramach WP zaplanowane są 2 wizyty studyjne: w PL i we Włoszech mające na celu zapoznanie się z innowacyjnymi rozwiązaniami utrzymania aktywności prac. 50+ wdrażanymi we Włoszech (dobre praktyki) oraz dokonanie analizy możliwość ich adaptacji do warunków PL (adaptacja) i dostosowania do potrzeb grupy ODB (K50+).