alt

Od października 2012 prowadzony był projekt Kobiety 50+ Talenty Wiedzy, w czerwcu 2015 został zakończony. Realizatorami były organizacje Nasza Inicjatywa, Polska Izba Handlu, sieć sklepów Społem Śródmieście oraz włoski partner Consorzio SIR.

alt

POTRZEBA

Celem projektu było wypracowanie innowacyjnej Strategii Zarządzania Personelem, aktywizującej kobiety 50+, pracownice sklepów. Dzisiaj brakuje zawodowych szkół handlowych to sprzedawczynie posiadają duże umiejętności praktyczne, są inkubatorami wiedzy.  Doświadczenie szeregowych pracowników handlu może podnieść konkurencyjność mniejszych sklepów w stosunku do hipermarketów i dyskontów. Pozyskanie i utrzymanie lojalnego klienta, budowa marki, relacji to zadanie dla dobrze przygotowanego personelu – może to być przewagą sektora MSP.

Z przeprowadzonych w ramach projektu badań wynika, że pracodawcy ograniczają koszty dot. doskonalenia zawodowego pracowników. Paradoksalnie dostrzegają we własnym personelu źródło przewagi konkurencyjnej nad dużymi sieciami handlowymi. W MSP działania związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi koncentrują się wokół pozyskiwania  pracowników, a nie ich zatrzymywania (czyli zatrzymywania wiedzy i doświadczenia). Taka inwestycja w kapitał ludzki zwraca się poprzez wartość generowaną przez pracownika.

STRATEGIA

Strategia Zarządzania Personelem to wewnętrzny, naturalny system przekazywania wiedzy. Spośród pracownic wyłaniane są Talenty Wiedzy, kobiety, które mają predyspozycje do bycia mentorem dla młodszych pokoleń. Talenty są wzmacniane, szkolone z zakresu sposobów nauczania. Proces ten odbywa się naturalnie, nie w sali szkoleniowej, a podczas codziennej pracy w sklepie. Talenty pełnią rolę opiekunek nad młodszymi pracownikami, przekazują umiejętności praktyczne – nie wprowadza się sztywnych procedur, a rozwiązania nieformalne, wynikające z relacji międzyludzkich.  Docenione kobiety będą dążyły do pozostania w pracy, a cenna wiedza zostanie zatrzymana w firmie.

REALIZACJA

W ramach realizacji projektu wprowadzono Strategię Zarządzania Personelem do wybranych mazowieckich przedsiębiorstw MSP. Projekt skierowany był do MSP z woj. mazowieckiego, z branśy handlu. Wyłoniono Talenty Wiedzy, przeprowadzono szereg szkoleń – kadry zarządzającej i Talentów - program przyniósł efekty, kobiety czuły się docenione i ważne,  chętnie dzieliły się wiedzą z młodszymi pracownikami. Przedsiębiorstwa, które to wdrożyły odczuły poprawę relacji między pracownikami, a także wymierne korzyści z profesjonalnie funkcjonującej kadry.

Etapy wdrażania>>>

Etapy realizacji>>>

alt

Konferencja prasowa, Warszawa, styczeń 2014

od lewej: Maciej Ptaszyński, dyrektor PIH, dr Beata Buchelt, koordynator merytoryczny projektu, Dagmara Staniszewska, koordynator Projektu, Anna Tylkowska, prezes WSS Społem Śródmieście, Paweł Radomski, konsultant projektu

alt

Szkolenie, Pruszków, marzec 2015

Krzysztof Kaźmierczak, prowadzący szkolenia

alt
Konferencja informacyjna, Warszawa, marzec 2015
alt
Prezentacja, Targi World Food Warsaw, czerwiec 2015